Ücretli Tez Yazımı

ücretli tez yazımı
Lisansüstü eğitimine olan talebin artması yepyeni bir iş kolu ortaya çıkarmıştır: Parayla tez yazdırma. Bir diğer ismi ile ücretli tez yazımı iş kolu artık rekabetin kıyasıya yaşandığı bir hizmet pazarı haline gelmiştir. Bu sektör içerisinde hizmet veren işletmemize her gün tez yazdırmak istiyorum diyerek birçok öğrenci ulaşmaktadır. Bununla birlikte, öğrencilerin kendilerine ulaşmasını sağlamak üzere tez yazılır ilanları veren birçok kişi ya da kurum vardır. Peki bu pazarın gerçek yüzü nedir? Her disiplin ve kademeden parayla tez yazdıran var mı?


Ücretli Tez Yazımı Sektörüne Bir Bakış

Ücretli tez yazımı sektörünün kurulduğu temel, hangi düzeyde olursa olsun öğrencinin tezinin belirli bir para karşılığı, bir başkası tarafından kaleme alınmasıdır. Yürütülen faaliyette öğrenci aslında hakkı olmayan bir diplomaya kavuşacağı için sektörün dayandığı temel prensip gizliliktir. Ücretli tez yazımı için başvuran kişi kendi kimliğini gizlerken bu işi yapan kişi ya da kurumlar da akademisyenler ile çalışmalarını gerekçe göstererek kendilerini gizler. Bu da çok ileri düzeydeki suiistimallerin kapısını açar: Zaman kaybı, para kaybı, mezun olamama, psikolojik problemler vs.


ücretli tez yazımı firmaları kendilerini gizlememelidir

Ücretli Tez Yazımı Firmaları Kendilerini Gizlememelidir

Öğrencilerin taleplerini iletirken kendilerini gizlemeleri beklenen bir durumdur. Ancak bu hizmeti sunan kişiler kendilerini gizliyor ve yüz yüze görüşme kabul etmiyorsa bilin ki bunun altında başka bir şey yatıyordur: Karşınızdaki kişilerin akademik yeterliği yoktur. Bu durumlarını akademisyenlerinin kimliklerinin ortaya çıkmasını istemediklerini söyleyerek savunurlar. Ancak bu doğru değildir. Akademisyen dedikleri kişiler bize her gün onlarca başvurusu düşen, 10 yıldır tez yazdığını iddia eden lisans öğrencileridir.

Hangi iş kolunda kurumsallık vurgusu yapılırken ve vergi levhasından bahsedilirken kimlik saklanabilir? Bunlara aldanmayınız. Ücretli tez yazımı hizmeti veren kişiler tümüyle şeffaf ve öğrenci taleplerini göz önünde bulunduran bir süreç yürütmelidir. Bu da ancak tez üzerinde çalışma yapan kişiler ile öğrencinin doğrudan temas kurması ile gerçekleşir. Herhangi bir aracı kabul edilemez; bu profesyonellik ve kalite ilkelerine ters düşer.


Ücretli Tez Yazımına İşlemtez’in Penceresinden Bakın

Bizler sektöründe geneline ters düşen bir yaklaşım ile kimliğimizi asla gizlemeden, tüm sürecimizi öğrencimiz ile ofis ortamında tartışarak, birlikte çalıştığımız profesyonelleri öğrenci ile tanıştırarak ve öğrencinin her zaman bir telefon uzağında olarak profesyonelce hareket etmekteyiz. Tüm ücretli tez yazımı hizmetlerimizde en doğru kaynaklara yönelmekte, en doğru akademik yazar kadrosunu kurgulamakta ve kalite olarak en üst seviyedeki tez metnini ortaya koymaktayız. Bunlardan daha da önemlisi öğrencinin mezuniyetini garanti etmekteyiz.

Tez hazırlama konusunda profesyonel danışmanlık ihtiyacınız mı var?