Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Kaç Sayfa Olmalı?

Tez Yazma Programı
Tez Yazma Programı
19 Temmuz 2018
Ücretsiz İntihal Programı
Ücretsiz İntihal Programı
25 Temmuz 2018
Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi kaç sayfa olmalı

Yüksek lisans programları iki farklı sistem ile yapılarak oluşturulur. Bunlardan biri tezli yüksek lisans iken, bir diğeri ise tezsiz lisans programları olmaktadır. İkisi arasında bir takım temel farklılıklar ve öğretim dönemleri bulunmaktadır. Ayrıca tezsiz olarak alınan yüksek lisans programlarında herhangi bir tez yazımı yoktur. Fakat bunun yerine proje yazılmaktadır. Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi kaç sayfa olmalı konusu ise ilgili bölümün ve konuya ait olarak değişebilmektedir. Yine de belirli standartlar halinde kabul edilme ve sınıfın genel olarak tercih ettiği sayfa sayıları farklılık gösterebilir. 50 ile 100 sayfalık metotlar tezsiz yüksek lisansı bitirme projesi kapsamında kabul edilebilen sayılardır.

Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme-Proje Ödevi

Bu genelde tez formatına uygun olarak yazılan ve belirli kuralları olan bir çalışma sistemidir. Fakat tez yerine geçerliliği bulunmasının yanı sıra, akademik olarak ilerlemek istemeyenlerin tercih edeceği bir program olduğu da bilinmelidir. Tezsiz olarak projenin mutlaka doğru şekilde tamamlanması gerekmektedir. Bunun içinde konunun iyi bilinmesi  ve derinlemesine araştırmaların yapılması da gerekiyor. Ayrıca bilimsel olarak soruların sorulması ve bunların doğru şekilde yanıtlanması için çeşitli kaynaklarında araştırılması proje-bitirme ödemenin temel amaçları arasında yer almaktadır. Bu yüzden de temelde ortalama olarak 50 sayfalık bir proje yazılabileceği gibi bu 10’arlı artacak şekilde konunun içeriğine ve anlatılmak istenilene göre değişim gösterebilecektir.

Tezsiz yüksek lisans bitirme projesi kaç sayfa olmalı hususunda mutlaka konu seçiminin iyi belirlenmesi gerekiyor. Buradaki temel amaç öğrencinin mutlaka ilgi duyması gerektiği konunun belirlenmesidir. Aksi takdirde süreç hem uzun hem de bir yerden sonra sıkıcı hale gelebilir. Bu yüzden konuların doğru şekilde belirlenmesi gerekir. Bunun sonrasında ise seçimi yapılan konunun, daha önce araştırılanların örnekleri ve yazıları üzerinden derin bir şekilde incelenmesi gerekmektedir. Kaynakların ne derece yeterli olduğu ve daha önce bakış açısı olmayan noktaların tespit edilerek uygulanması da yine yazılan proje-bitirme ödevinde önemli olan hususları barındırır. Konu başlıklarının belirlenmesinden, araştırma konuları ve hipotezlerin belirlenmesi, verilerin değerlendirilmesi ve teslimine kadar tüm hususların bir bütün içerisinde uygulanması da gerekmektedir.