Tez Yazım Kılavuzu

tezsiz yuksek lisans bitirme projesi ornegi
Tezsiz Yüksek Lisans Bitirme Projesi Örneği
20 Şubat 2018
akdeniz universitesi doktora programlari
Akdeniz Üniversitesi Doktora Programları
26 Mart 2018
tez yazim kilavuzu

Dönem projesi, sanatta yeterlilik çalışması, yüksek lisans tezi veya doktora tezi gibi akademik çalışmalar belli kurallar dahilinde sunulması gereken projelerdir. Sunumları yapılırken içerik ve şekil şartlarına uygun bir şekilde yazılmış olmasına dikkat edilmelidir. Her kurumun belirlemiş olduğu tez yazım kılavuzu, aranan şartların ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu noktada tez düzenleme hizmet başlığı altında işletmemizden tez yazım kılavuzuna uyarlama desteği alabilirsiniz.

Tez Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

 Sunmuş olacağınız tez kabul görüldüğü takdirde çoğaltılıp yayınlanabilmektedir. Bu sebeple bilimsel yayınlarda dikkat edilmesi gereken bir takım etik kurallar vardır. TUBİTAK Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu Yönetmeliğinin belirlediği etik davranışa olarak yazılmış olan tezler kurumca kabul görmeyecektir. Etiğe aykırı davranış olarak görülen bazı davranışlar şunlardır:

  • Uydurma: Gerçek olmayan istatistiksel verileri varmış gibi gösterme.
  • Çarpıtma: Daha önce farklı olarak kanıtlanmış bir olguyu sonucu değiştirerek kullanma.
  • Aşırma: İntihal de denilen, başkasına ait bir düşünceyi kendi düşünceniz gibi kaynak göstermeden kullanma.
  • Tekrar yayım: Daha önce araştırma yapılıp yayınlanan bir konuyu tekrar yayınlamaya girişiminde bulunma.
  • Dilimleme: Bir araştırma sonucunun bütünlüğü bozulacak şekilde bölümler olarak ayrı ayrı yayın yapmak.
  • Araştırmaya destek kurum veya kuruluşların tez sunumunda açıkça belirtilmemesi.
  • Birkaç kişiyle birlikte yapılan araştırmada karşılıklı onay olmadan isimlerin çıkarılması.

Etik ilkelere aykırı bir şekilde yazılan tezlerde bu sorumluluk tez hazırlayan ve yardım aldığı danışmanlara ait olacaktır ve yaptırımlar bu kişilere uygulanacaktır. Tez hazırlarken araştırma yapacağınız konu sizin için en önemli sorudur. Çünkü seçeceğiniz konu hakkında daha önce tezlerin yazılmış olması, araştırma yapacağınız konuda yeterli kaynağın olup olmadığı gibi sorular sizin karar vermenizde önemli rol oynamaktadır. Bu sorular tezinizin hazırlama sürecini uzatacak ve zamanında teslim etmenizi etkileyecek olan unsurdur. Kendinizi yeterli gördüğünüz, geniş bir şekilde araştırma yapabileceğiniz konuda tez yazmanız daha iyi olacaktır.

Tez Nasıl Yazılır?

 Hazırlayacağınız tezin konusunu belirledikten sonra sunacağınız kurumun tez yazım kılavuzu baz alınarak ve tüm tez düzenleme süreci bu kılavuz çerçevesinde tamamlanmalıdır. Genel biçim ve yazım planı hakkında istemiş oldukları kriterler kılavuzlarda açıkça belirtilmiştir. Yazmış olacağınız tez kurumların veri tabanlarında kayıt altında tutulacağı için şekil şartlarına uygun yazmak çok önemlidir.

Sayfa düzeni başlığı altında verilen kurallar tezinizin şekil şartlarıdır. Kullanacağınız kâğıdın niteliği, kenar boşlukları, satır ve paragraf aralığı, sayfa numaralandırma, ana bölümler ve alt bölümlerin numaralandırılması, kısaltmalar, simge ve resimlerin yerleştirilmesi gibi ayrıntılar belirtilmektedir.

Tez yazınızı yazarken başka bir eserden yapmış olduğunuz alıntılara ne şekilde kaynak göstereceğiz kılavuzlarda belirtilmiştir. Kurallılarına uygun bir şekilde yaptığınız alıntıyı belirtmeniz, tezinizin değerlendirilme aşamasında önemli kriterlerden biri olacaktır. Diğer türlü doğru belirtmediğiniz sürece yazınızın hangi kısmının size ait olduğu konusunda değerlendirme yapılamaz.

Tez yazınızda bahsi geçen kurum ve kuruluşları kısaltma olarak kullandıysanız tez sonunda bunları bir liste halinde yazmalısınız. Ayrıca kısaltma kullanırken de Türk Dil Kurumu’nun belirlediği şekilde kullanmanız gerekmektedir. Gerekli şekil şartlarına uyulduktan sonra, diğer önemli bir unsur tezinizin içeriğini ne şekilde yazacağınızdır. Burada tezinizi bölümler halinde sunmanız gerekmektedir. Giriş bölümünde tezinizin ana konusunu, bu konuda neden tez yazmak istediğinizi açıkça belirtmelisiniz. Tezin en önemli olan giriş bölümünde tezinizle alakalı en önemli cümlelerinizi burada belirtmelisiniz. Çünkü tezler hakkında en önemli bilgiler giriş bölümünden elde edilmektedir. Bunun için yazdığınız tezi okuyan bir başka araştırmacı tezinizle ilgili olarak bu bölümü okuduğunda bilgi sahibi olacaktır. Bir konuda araştırma yapmak isteyip bu konuda daha önce yazılmış olan tezleri okumak isteyen araştırmacılar için tezin giriş bölümünü okumak yeterli oluyor.

Tezinizin alt bölümlerini oluştururken konunun orantılı bir şekilde dağıtımı yapılmalıdır. Burada anlatmak istediğiniz konuyu detaylandırıp, bütün hatlarıyla ortaya koymalısınız.

Tezinizin son bölümü yani sonuç bölümü en çarpıcı olan bölümdür. Burada vardığınız sonucu ortaya koyacak, çıkarımlarınızın öneminden, araştırmanızı yaparken kullanmış olduğunuz metotlarınızı açıklayacaksınız. Tezinizi okuyacak olan okuyucularınız için varmak istediğiniz hedefe ne kadar ulaştığınızı, çalışmanızın üstün taraflarını, bu konuda çalışmanızın devam edip etmeyeceğini belirtmelisiniz.

Tez Sunumu

 Hazırlamış olduğunuz çalışmanın tez yazım kılavuzu öğelerine uygun olarak yazıldığına emin olmalısınız. Tezinizin sunuma hazır olduğuna eminseniz, dosya içerisine özgeçmişinizi eklemelisiniz. Sunum yapacağınız kurumun istediği formatta kompakt disklere kayıt yapmalısınız. Bunlarla birlikte tez veri giriş formunuzu da doldurup teslim edebilirsiniz.