Tez Taslağı Nasıl Hazırlanır?

Ücretsiz İntihal Programı
Ücretsiz İntihal Programı
25 Temmuz 2018
Maltepe Üniversitesi Doktora Programları
Maltepe Üniversitesi Doktora Programları
31 Temmuz 2018
Tez Taslağı Nasıl Hazırlanır

Akademik kariyer yapmak isteyenlerin bilim hayatına atılma anlamında yaptıkları ilk bilimsel çalışmadır tez. Aynı zamanda bilim dünyasına da çok büyük katkıları bulunan bu çalışma, birçok bilgi ve deneyim isteyen, düzenli çalışılsa dahi 6 aylık bir süreçte tamamlanabilen kapsamlı bir çalışmadır. Üniversitelerin tez ve proje teslim tarihleri birbirinden farklılık göstermekle birlikte akademik takvime göre önceden bellidir. Ancak öğrenciler birçoğu genelde bu zamanı uygun kullanamaz ve tez yazım işini son zamana bırakır. Bu da ya tez çalışmasının tamamlanamamasına ya da aceleyle hazırlanmış kopyala yapıştır çalışmalardan öteye geçemeyecektir. Bunun için yapılması gereken üniversitede görevli tez danışmanı hocalarla veya tez merkezleri ile sürekli dirsek temasında olarak düzenli bir plan dâhilinde çalışma yapmaktır.

Tez Yazarken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  • İlk olarak hazırlanacak olan tezin konusu hakkında detaylı bir kaynak taraması yapılması gerekiyor. Bu tarama, makale, haber, yerli ve yabancı birçok dergi, makale, olabilir. Eğer bir anket çalışması yapılması düşünülüyorsa gerekli kurumlardan izin alınması gerekiyor.

 

  • İkinci olarak yapılan kaynak taraması sonucu elde edilen bulgulardan yararlanarak çalışma başlıkları yani tezimizde içindekiler kısmındaki başlıkları oluşturmak olmalı. Bu aşamada tez danışman hocasının mutlaka görüşüne başvurulmalı ve bundan sonra başlıklar doldurulmaya başlanmalı. Eğer yapılan çalışma bir anket çalışması ise bir yandan da yavaş yavaş anket çalışmalarına da başlamak gerekiyor.

 

  • Üçüncü olarak, anket sonucu elde edilen verilerin SPSS vb. istatistik programlarına girilerek bulguların hazırlanması, akabinde bulgular üzerinden sonuç bölümünün hazırlanması ve kaynaklar kısmının düzenlenmesi gerekiyor ve mutlaka bu aşamalarda yazımı tamamlanan her bölüm tez danışmanının kontrolüne sunulmalı ve eksiklik varsa giderilmeli.

 

  • Dördüncü olarak, tez danışmanı ile birlikte yazımı tamamlanan tezin, üniversitenin veya ilgili fakültenin tez yazım kılavuzunda belirtilen formata göre düzenlenmesi gerekiyor. Sayfa yapısı, paragraf boşlukları, satır aralıkları, dipnot kuralları, kısaltmalar, sayfa numaraları, dış ve iç kapak ölçüleri vb. tüm kuralları mutlaka tez yazım kılavuzuna uygun hazırlanmak zorundasınız.

 

  • Son olarak, tez yazım kılavuzuna göre düzenlenen çalışma tekrardan danışman hocanın kontrolünden geçirilmeli, bundan sonraki aşama tezin enstitüye teslim edilmesi. Tez çalışması, Enstitü anabilimi dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü yönetim kurulun onayı ile atanan Jüriye sunulacak ve jürinin karşısına çıkıp sunum yapmanız için bir gün verilecek. Eğer jüri tezinizi onaylarsa tez bir cilt haline getirilip enstitüye teslim edilecek. Ayrıca onay sayfasını jüri üyelerine onaylatmanız gerekiyor.

 

Tez Değerlendirme Kriterleri

Başlık: Aynı zamanda tezin konusu olan başlık doğru mu? konu hakkında bütün detayları ve problemleri yansıtıyor mu? Kısa ve öz mü yoksa gereksiz kelime israfı yapılmış mı? bütün bunlar başlık değerlendirmesinde önemlidir.

Özet: Konu hakkında yapılan araştırmanın soruları, hangi kaynakların kullandığı, nasıl bir yöntemle çalışıldığı ve ne tür sonuçlara varıldığının sade ve anlaşılır bir şekilde kısaca anlatıldığı bölümdür.

Giriş: yazılan konunun neden önemli olduğu ve araştırmanın kiminle ilgili yapıldığı, araştırma soruları ve hipotezlerin açık bir şekilde ortaya konulup konulmadığı değerlendirilir.

Literatür taraması:  konuyla ilgili gerekli araştırma yapılmış mı? Tarama sonuçları eleştirisel bir yaklaşımla ortaya konmuş mu? Hangi sonuçlar ortaya çıkmış ve yeni konu ile ilişkisi nasıl sağlanmış incelenir.

Metodoloji: verinin nasıl bir çalışma ile elde edildiği, kaynağa nasıl erişim sağlandığı, dokümanların nasıl elde edildiği ve veri analizinin nasıl yapıldığı incelenir.

Araştırma Bulguları: verilerin analizi nasıl sağlanmış, sunumu açık bir şekilde sağlanmış mı? Yeterince detay var mı? Daha önceki araştırmalarla ilişkisi nedir anlatılmış mıdır? Bütün bunlara bakılır.

Sonuçlar: Araştırmanın bilgiye katkısı nedir? Araştırma sorularına cevap verilebilmiş mi ve ileriye dönük araştırma önerileri verilmiş mi? bunlara bakılır.

Referanslar: Tezde yer alan bütün alıntıların kaynakça bölümünde yer alıp almadığına bakılır.

Ekler: uygun olan eklerin verilip verilmediği, eklerin metinlerle ilişkisi ve listesinin verilip verilmediği incelenir.