Tez Düzenleme

tez düzenleme
Herhangi bir yayının piyasaya sürülmesinden önce ilgili yayınevi ya da hakem heyeti tarafından belirlenen şekil şartlarını sağlamış olması gerekmektedir. Benzer durum tüm tez çalışmaları için de geçerlidir. Tezin teslim edileceği enstitü tarafından belirlenen yazım kılavuzuna uygun şekilde tez düzenleme işleminin yapılması gerekmektedir.


Tez Düzenleme Programı

Birçok öğrenci, enstitünün taleplerini içeren tez yazım kılavuzundaki yönergelerin özel bir tez düzenleme programı aracılığı ile takip edileceği kanısındadır. Aslında durum böyle değildir. Tez hazırlama aşamalarının tümünde yaygın olarak kullanılan program Microsoft Office Word olmakla birlikte, tez düzeni de bu program üzerinde detaylandırılmaktadır. Kenar boşlukları, satır aralıkları ya da başlık öncesi ve sonrası boşluklar Word programında basit bir şekilde kodlanarak tüm teze uygulanabilir. Benzer şekilde öğrencilerin en çok zorladığı alan olan içindekiler ile tablo ve şekiller listesinin oluşturulmasında da Word programının otomatik komutlarından yararlanılarak işlem basitleştirilebilir. Ancak, öğrencilerin birçoğu detaylı kullanım becerisine sahip olmadığından tez düzenleme merkezi arayışına girişmektedir.
tez düzenleme merkezi

Tez Düzenleme Merkezi

Bu merkezler öğrencinin hazırlamış olduğu tezi ilgili enstitünün yazım kılavuzuna uygun hale getirmektedir. Bu merkezlerden bir tanesi de işletmemizdir. Bu işlem sırasında en basit şekli ile aşağıdaki basamaklar takip edilir:

• Microsoft Office Word yazılımının ilgili enstitü tez yazım kılavuzuna uygun şekilde programlanması.

• Metinlerin önce Notepad’e ardından hazırlanan Word dosyasına kopyalanması. (Notepad’e kopyalamadaki gaye ilgili metinlerin herhangi bir formata sahip olmasını ve dolayısı ile şablonu bozma ihtimalini engellemektir.)

• Tabloların ilgili şablon içinde yeniden çizilmesi.

• Şekillerin Edraw Max gibi özel yazılımlar ile yeniden oluşturulması.

• Kaynakçanın tez yazım yönergesine uygun olarak düzenlenmesi.

• Tablo, şekil ve kısaltma listesinin otomatik olarak oluşturulması.

• İçindekiler listesinin oluşturulması.

• Tez kapağının hazırlanması.

Bu işlem basamaklarının uygulanmasının ardından çalışma enstitünün beklentilerini karşılayacak bir görüntüye kavuşmuş olur ve öğrenci bu hali ile tez savunma sınavına gönderilir. Savunma sırasında jüri üyeleri tarafından istenen değişiklikler, yine işletmemiz tarafından herhangi bir ücret talep edilmeksizin şablona uygun hale getirilir ve öğrenci enstitüye teslim edeceği son kopyayı elde etmiş olur.
tez düzenleme fiyatları

Tez Düzenleme Fiyatları

Sunmuş olduğumuz diğer hizmetlerde bir fiyat çerçevesinden söz etmek mümkün olmasa da, tez düzenleme fiyatları için bir aralık tanımlaması yapılabilmektedir. Bu işlem için talep edilen ücretler sayfa sayısına göre hesaplanmakta olup; sayfa başına verilecek birim fiyatı etkileyen hususlar tablo, şekil ve formül sayılarıdır. Bu tür öğeler tarafımızca formata uygun şekilde yeniden hazırlandığı için birim fiyatı etkilemektedir. Bu noktada işletmemiz tarafından verilen tez düzenleme fiyatları sayfa başına 2 TL ile 10 TL arasında değişmektedir.

Tez hazırlama konusunda profesyonel danışmanlık ihtiyacınız mı var?