Çalışma Sistemi

çalışma sistemi
Her konu başlığının kendine ait bir metodolojiye sahip olması gerekliliğinden dolayı, tez danışmanlık talebi ile tarafımıza ulaşan öğrenciler için genelleştirilmiş bir çalışma planımız bulunmamaktadır. Ancak, genel hatları ile çalışma sistemimizi aşağıdaki sıralama ile özetleyebiliriz:
1
Öğrenci tarafımıza ulaştığından kendisinden tez ve taleplere ilişkin bilgiler toplanır.
2
Öğrenciden alınan bilgiler doğrultusunda ilgili konu için yeterlik sahibi koordinatörlerimizden birisi öğrenciye ulaşır. Öğrenci İstanbul’a ulaşım sağlayabiliyorsa kendisini ofise davet eder; aksi durumda görüşme telefon üzerinden yürütülür.
3
Koordinatör ile öğrencinin ilk temasından konu başlığı üzerinde tartışılır; eğer konu seçimi henüz yapılmamış ise alternatif oluşturabilmek adına istişare yapılır.
4
Konu çerçevesi çizildikten sonra öğrenciye bir fiyat teklifi yapılır. Kabul edilmesi halinde kendisinde bir kaparo alınarak çalışma için başlangıç yapılır. Kaparo bedeli genel olarak topla ücretin beşte biridir.
5
Tez danışmanlık sürecinin ikinci adımı olarak karşılıklı istişareler ile bir genel çalışma takvimi oluşturulur. Ardından kaynaklar taranır ve tezde ele alınacak başlıklar belirlenir. Bununla birlikte analiz varsa yöntem seçimi yapılır; anket ve diğer enstrümanlar arasından çalışma için en uygun olanı seçilir.
6
Oluşturulan yol haritası, kaynak listesi, içerik çalışması ve yönteme ilişkin dökümanların okuldaki danışmana iletilmesi talep edilir. Kendisinden gelecek revizeler de dikkate alınarak tez yazım aşamasına geçilir.
7
Tez yazımı gerçekleştirilirken bir taraftan da analizlere ilişkin verilerin toplanması gerekmektedir. Veri toplama konusunu işletme olarak sağlayabileceğimiz gibi öğrenci kendisi de bu süreci yürütebilir. Eğer anket araştırması varsa genel olarak online anket dağıtımı tercih edilir.
8
Belirli periyotlar ile çalışmanın öğrenci ile birlikte oluşturulan kısımları okuldaki danışmanın görüşüne sunulur. Kendisi bir değişiklik talebinde bulunursa bunlar harfiyen yerine getirilir. Oluşturulan bölümlerde danışman onayı alınmadan bir sonrakine geçilmez.
9
Parçalı teslimata paralel olarak da her tamamlanan bölüm için ödeme talep edilir. Burada parça sayısı ve ödeme miktarı öğrenciye bırakılır. Prensip olarak alınan kaparo kadar tutarı savunma sonrasına bırakmaktayız.
10
Verilerin tamamlanması ile birlikte analizler yapılır ve yine danışman görüşüne sunulur.
11
Tüm bölümlerin onaylanmasının ardından çalışma tez yazım kılavuzuna uyarlanır ve savunma tarihi beklenir.
12
Jüri üyeleri ve savunma tarihinin belli olmasının ardından, savunmada kullanılacak slayt koordinatör ve öğrenci ortaklığı ile hazırlanır. Hazırlanan sunum üzerinde savunma öncesinde pratik yapılır. Burada İstanbul içindeki öğrenciler yine ofise davet edilir. Diğerleri ile savunma görüşmeleri telefon ya da Skype üzerinden yürütülür. Savunma hazırlıkların en önemli husus olan analizler derinlemesine ele alınır. Eğer tezde bir program kullanılmış ise bu programın en temel kullanım becerisi öğrenciye öğretilir.
13
Savunma sınavında düzeltme talepleri ya da çalışmanın reddedilme ihtimali olmasına karşılık, sunduğumuz hizmet devam eder. Eğer bir düzeltme talebi gelirse, süreç savunma öncesindeki dönemde olduğu gibi karşılıklı istişareler ile sürdürülür ve tüm düzeltmeler harfiyen yerine getirilir. Öğrenci artık mezun durumunda olduğundan kalan ödeme kendisinden talep edilir.
14
Çalışmanın reddedilmesi halinde özel bir süreç devreye girer. Aslında bu güne kadar bizim hatamızdan kaynaklanan herhangi bir reddimiz bulunmasa da, bu durumun oluşmayacağına dair bir ihtimal yoktur. Böyle bir olumsuzluk yaşanması durumunda, aldığımız tüm ücretleri iade ederiz. Vermiş olduğumuz mezuniyet garantisi sözünü yerine getiremediğimiz ve öğrencinin dönem uzatmasına neden olmak sureti ile kendisini mağdur ettiğimiz için dönem uzatma ücreti tarafımızca karşılanır. Bir sonraki dönemde de herhangi bir ücret talep etmeksizin öğrencinin danışmanlığı tekrar üstlenilir.